Huisregels

Stichting Rebirth Events en het Rebirth Festival vinden natuur en milieu erg belangrijk. Help ons en zorg er samen met ons voor dat de camping netjes blijft en afval vrij wordt achtergelaten. Jullie support helpt! Houd de sanitaire voorzieningen (douches en toiletten) schoon. Deponeer ook hier afval in de containers.

Onderstaande regels gelden op het gehele campingterrein en dienen strikt te worden nageleefd. Niet naleving van de voorschriften kan leiden tot verwijdering, al dan niet in combinatie met aangifte bij de politie.

 • Kamperen is enkel toegestaan op de officiële “Rebirth Residence” camping binnen de aangegeven plaatsen.
 • Entreetickets worden bij de camping entree omgewisseld voor een polsbandje. Dit polsbandje is niet overdraagbaar. Zonder polsbandje wordt de toegang tot de camping geweigerd/ontzegd.
 • Het is alleen toegestaan om de camping te verlaten tussen check-in tijden. Het verlaten van de camping buiten deze tijden is alleen toegestaan met je camping spullen,  dit betekend dat je polsbandje wordt afgeknipt en je dan niet meer terug kunt naar de camping en- of het festivalterrein.
 • Tenten mogen alleen geplaatst worden op aangeven van de stewards, binnen de aangewezen vakken.
 • Campers, auto’s, fietsen, aanhangwagens, caravans, of andere voertuigen zijn verboden op het terrein. Enkel trolleys/karretjes (max. 70 cm breed) die door de visitatiepoorten passen zijn toegestaan.
 • Iedere vorm van verbale en non-verbale agressie en/of discriminatie is verboden
 • Het is verboden luide muziek te draaien na sluiting van het festival.
 • Open vuur is verboden. Daaronder is mede begrepen: een kampvuur, BBQ’s, fakkels, vuurwerk en dergelijke. Gebruik van wegwerp barbecues (40x40cm) en 1 pits gasflesjes (max. 250 gram) is alleen toegestaan bij de speciaal ingerichte BBQ-zones;
 • Provocerende/aanstootgevende kleding en/of vlaggen/banners of kleding van voetclubs is verboden.
 • Handel in goederen van welke aard dan ook zonder toestemming van de organisatie is verboden.
 • Het is verboden goederen en of materialen op het terrein te beschadigen en/of te ontvreemden
 • Promotiematerialen zoals onder andere flyers, posters, banners en stickers verspreiden is verboden.
 • Per persoon is het toegestaan om maximaal 3 liter non-alcoholisch of licht alcoholische dranken (< 15%) mee te nemen. Dit kan bij de incheck mee naar binnen, daarna niet meer. Het is toegestaan om een passende hoeveelheid eten mee te nemen. Drank met een alcoholpercentage van meer dan 15% is niet toegestaan.
 • Het gebruik en/of meenemen van glaswerk is verboden.
 • Het barricaderen/blokkeren van brandgangen en/of nooduitgangen is verboden. De organisatie is te allen tijde gerechtigd om het materiaal wat de blokkade veroorzaakt te verwijderen of te verplaatsen.

Wat laten wij niet toe op de camping:

 • Drugs, geneesmiddelen, geestverruimende middelen en of stoffen die als drugs kunnen worden gebruikt. Ook het onder invloed verkeren van drugs is verboden.
 • Wapens, attributen of gereedschappen die gebruikt kunnen worden als een wapen en (huis)dieren.
 • (Elektrische) apparaten fornuizen, koelkasten, tostiapparaten, tapinstallaties, gasflessen en dergelijke.
 • Laserpennen, stadion hoorns, drones, selfiesticks en aanverwante artikelen.
 • Graffiti, confetti, partyploppers en dergelijke.
 • Geluidsinstallaties, generatoren en aggregaten.
 • Groot meubilair waaronder bankstellen of andere grote attributen.
 • Droog ijs en lachgaspatronen en -flessen of ballonnen.

Slotbepaling

 • De organisatie is te alleen tijde gerechtigd tot het weigeren of verwijderen van personen van de camping en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.

Dit reglement geldt als aanvulling op “de algemene voorwaarden” van Stichting Rebirth Events.

Versie 1.0. d.d. 01 november 2018.

Download